Giới thiệu Ban điều hành Chất lượng cao

Chất lượng cao

GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH  CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH

1. Lịch sử hình thành, phát triển

Ban Điều hành chương trình Chất lượng cao được thành lập vào ngày 11/08/2016, bao gồm đại diện của các đơn vị chức năng tại Cơ sở II với nhiệm vụ chính là tổ chức chiêu sinh, quản lý và thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp chất lượng cao (giảng dạy bằng tiếng Anh) tại Cơ sở II.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý, điều hành chương trình cử nhân Chất lượng giao giảng dạy bằng tiếng Anh.

2.2. Nhiệm vụ

- Tổ chức tuyển sinh cử nhân chất lượng cao (giảng dạy bằng tiếng Anh) ở các chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Quản trị Tài chính Quốc tế, Tài chính Ngân hàng theo đúng các quy định hiện hành.

- Tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo, đề xuất và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chương trình, tổ chức lấy ý kiến sinh viên về chất lượng đào tạo chương trình.

- Đề xuất và triển khai kế hoạch đưa sinh viên đi tham quan thực tế tại các doanh nghiệp, tổ chức cho sinh viên gặp gỡ, giao lưu với các doanh nhân, chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, hội thảo…

- Quản lý và thực hiện các công tác như: lập kế hoạch đào tạo, phân công giảng dạy và thi cử, đảm bảo cơ sở vật chất phù hợp, phục vụ giảng dạy và học tập, đánh giá kết quả rèn luyện của SV...

- Đề xuất và và triển khai kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên.

3. Cơ cấu tổ chức

- Sơ lược về cơ cấu tổ chức: nhân sự Ban Điều hành CLC gồm Trưởng Ban Điều hành; ủy viên là đại diện từ các đơn vị: Ban Quản lý đào tạo, Ban Kế hoạch – Tài chính, Ban Quản trị - Thiết bị, Ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Ban Thông tin-Thư viện, Ban Công tác chính trị & Sinh viên, Ban Tổ chức – Hành chính, Ban Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, Bộ môn Nghiệp vụ, Bộ môn Cơ Bản-Cơ sở, Bộ môn Tiếng Anh.

- Giới thiệu họ tên, chức vụ, email công vụ và số nhánh các thành viên Ban Điều hành:

4. Liên hệ

028.35127254 + số máy nhánh hoặc: Cô Hiền Minh (0988 610 418), Cô Kim An (0937 347 605), Thầy Quốc Trung (0909574029).