Các hoạt động nổi bật chương trình cử nhân đào tạo quốc tế

832
 1. Chương trình dạ hội Miracle in December 2020 “House of the Titans – Từ bình thường đến phi thường”
 2. Sinh viên Chương trình Đào tạo Quốc tế Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương chúc mừng Thầy, Cô ngày 20/11
 3. Tân sinh viên chương trình Đào tạo Quốc tế tham quan thực tế doanh nghiệp Học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 – Chương trình Cử nhân QTKD New Brunswick và Chương trình đào tạo ngôn ngữ
 4. Sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên Đào tạo Quốc tế Chương trình Cử nhân Kinh doanh Thương mại Quốc tế và Cử nhân QTKD chuyên ngành Quản trị Du lịch Khách sạn, năm học 2020 – 2021
 5. Tuần sinh hoạt công dân Đào tạo Quốc tế năm học 2020 -2021
 6. Ban Đào tạo Quốc tế tổ chức họp phụ huynh lớp K57CA, K56BF và K55BF Học kỳ II năm học 2019-2020
 7. Chia sẻ của sinh viên Đào tạo Quốc tế về môi trường học tập tại Đại học Bedfordshire
 8. Họp mặt cựu người học các chương trình Đào tạo Quốc tế tại Cơ sở II
 9. Họp phụ huynh chương trình Đào tạo Quốc tế học kỳ 1 năm học 2020-2021
 10. Xây dựng thương hiệu cá nhân – Bứt phá để thành công – Toạ đàm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ người học chương trình Đào tạo Quốc tế
 11. “Phân bổ ngân sách quảng cáo” – Chuyên đề hấp dẫn dành cho sinh viên năm cuối các chương trình ĐTQT
 12. Chính sách khen thưởng dành cho sinh viên chương trình Đào tạo Quốc tế năm học 2021-2022