Sinh viên Chương trình Đào tạo Quốc tế Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương chúc mừng Thầy, Cô ngày 20/11

90