Hướng dẫn cập nhật thông tin lý lịch sinh viên và Thông tin Bảo hiểm y tế dành cho Tân sinh viên 2020

5766