Thông báo về mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ Đại học chính quy phương thức 3 và phương thức 4 năm 2021

8315

Thong-bao-muc-diem-dang-ky-xet-tuyen-phuong-thuc-3-va-4-2021-1Thong-bao-muc-diem-dang-ky-xet-tuyen-phuong-thuc-3-va-4-2021-2Thong-bao-muc-diem-dang-ky-xet-tuyen-phuong-thuc-3-va-4-2021-3