Thông báo về mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đại học hệ chính quy năm 2020 tại Cơ sở II theo phương thức 3 và phương thức 4