Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 của CSII trường ĐHNT tại TP. HCM