thongtintuyensinh

Giới thiệu về Cơ sở II tại TP. HCM

Print

        1. Sự hình thành và phát triển

Xuất phát từ nhu cầu cán bộ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc tế của Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Tp. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Cơ sở II) đã được thành lập theo Quyết định số 1485/GD-ĐT ngày 16/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Cơ sở II đã không ngừng hoàn thiện và phát triển về cả lượng và chất, trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc tế cho khu vực phía Nam.

Sứ mạng

Sứ mạng của Cơ sở II là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, công nghệ và ngoại ngữ; sáng tạo và chuyển giao tri thức khoa học đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng làm việc và lối sống trong môi trường quốc tế hiện đại. Trường còn là nơi phổ biến tri thức khoa học, nghề nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, là trung tâm giao lưu văn hóa giữa các quốc gia và dân tộc trên thế giới.

Tầm nhìn phát triển

Tầm nhìn phát triển của Cơ sở II là đến 2030 trở thành một trong những trường đại học trọng điểm quốc gia, có danh tiếng trong khu vực và trên thế giới. Trường có đội ngũ giảng viên có trình độ chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế.

2. Công tác đào tạo

Hiện nay, Cơ sở II đang đào tạo khoảng 4.200 học viên và sinh viên thuộc các loại hình đào tạo, trong đó hơn 3.800 sinh viên hệ Chính quy. Từ khi thành lập đến nay, Cơ sở II đã phát triển từ đào tạo đơn ngành sang đa ngành với nhiều chuyên ngành và bậc đào tạo khác nhau.

Đại học hệ chính quy

Trường Đại học Ngoại Thương - Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành, với nhiều bậc đào tạo khác nhau. Trường có đội ngũ giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tín về nghiên cứu khoa học và chuyên môn. Đây là một trong những điều kiện chính để trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của mình trong xã hội.

Các chuyên ngành đào tạo trình độ đại học:

- Ngành Kinh tế: Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.

- Ngành Quản trị kinh doanh: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế.

- Ngành Quản trị kinh doanh: Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.

- Ngành Tài chính - Ngân hàng: Chuyên ngành Tài chính quốc tế.

Sau đại học

Ngoài nhiệm vụ đào tạo nhân lực có trình độ đại học, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại Thương tại TP. Hồ Chí Minh còn đào tạo cán bộ có trình độ Sau đại học. Hàng năm Nhà trường có tuyển sinh đào tạo sau đại học như sau:

Các chuyên ngành thạc sỹ:

- Kinh tế quốc tế.

- Quản trị kinh doanh.

- Kinh doanh thương mại.

- Tài chính - Ngân hàng.

Các chuyên ngành nghiên cứu sinh:

- Kinh tế quốc tế.

- Quản trị Kinh doanh.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Chương trình CLC

Chương trình Đào tạo quốc tế

Giới thiệu về chương trình Bedfordshire

banner1234