16. Kính gửi Quý Thầy/Cô, Khi đọc Nội quy của nhà trường, đặc biệt là điều kiện tốt nghiệp thì em có thấy là nếu số môn học lại vượt quá 5% tổng tín chỉ thì sẽ bị hạ 1 bậc tốt nghiệp. Tuy nhiên, thầy cô cho em hỏi học lại ở đây là trường hợp rớt môn học lại thôi, còn học cải thiện có bị tính vào không ạ? Em xin cảm ơn

407

Trả lời:

– Theo nội dung Mục a, Khoản 2, Điều 27 của quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo quy chế tín chỉ tại Trường ĐH Ngoại thương, hạng tốt nghiệp của sinh viên có KQHT toàn khóa loại Xuất sắc và Giỏi bị giảm 1 mức nếu “Có khối lượng của các học phần PHẢI HỌC LẠI vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình”.

– Tại Điều 12 của quy định có nêu rõ: Sinh viên PHẢI ĐĂNG KÝ HỌC LẠI các học phần bị điểm F.

=> Như vậy, chỉ tính các học phần bị điểm F mà sinh viên phải học lại khi xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên