17. Mong nhà trường thay đổi cấu trúc bàn ghế vì bàn ghế nối với nhau khi bị bung ra có thể gây thương tích cho SV

115

Trả lời:

Bàn ghế được nối với nhau để SV không tự ý di chuyển làm mất trật tự và có thể bị hư hỏng.

Nhà trường đã có thông báo về việc SV báo cáo ngay khi có sự cố về cơ sở vật chất cho Ban QT-TB. Đề nghị SV tham khảo kỹ các Thông báo, quy định của Nhà trường để thực hiện cho đúng.