26. Sinh viên chuyển từ lớp nhật sang lớp tiếng anh, sinh viên phải học lại từ ngoại ngữ 1 vì vậy sẽ trễ một năm. Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học ngoại ngữ 1 và 2 trong một học kỳ và tương tự như vậy cho các môn ngoại ngữ khác.

74

Theo chương trình đào tạo các chuyên ngành đào tạo của Trường ĐH Ngoại thương có quy định về điều kiện tiên quyết của các môn học. Theo đó đối với môn Ngoại ngữ điều kiện để được học Ngoại ngữ 2 là sinh viên phải hoàn thành môn Ngoại ngữ 1. Hiện nay hệ thống đăng ký tín chỉ đang được thiết lập theo cơ chế sinh viên phải có điểm đạt yêu cầu môn tiên quyết mới được đăng ký môn tiếp theo. Vào thời gian đăng ký tín chỉ sinh viên có thể gửi đơn cho Chuyên viên phụ trách Khóa tại Ban QLĐT để được xem xét hỗ trợ giải quyết nếu lịch học của các môn sinh viên đăng ký phù hợp.