6. Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương có công nhận Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất do Trường ĐH khác cấp không?

58

Nếu đã có Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất do trường đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân cấp trước khi sinh viên trúng tuyển vào Trường ĐH Ngoại thương thì có thể làm đơn đề nghị công nhận kết quả học tập để không phải học lại.

Sinh viên nộp đơn kèm theo bản photo công chứng Chứng chỉ và giấy tờ minh chứng đã học tập ở một trường đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân cho chuyên viên phụ trách khóa tại Ban QLĐT chậm nhất 01 tháng kể từ ngày nhập học