7. Việc học Giáo dục Quốc phòng An ninh tại Cơ sở II được tổ chức như thế nào?

70

Theo Thông tư liên tịch 123/TT/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Quốc phòng, Trường Quân sự quân đoàn 4 được phân công là đơn vị đào tạo học phần QP-AN cho sinh viên Cơ sở II. Hàng năm sinh viên sẽ học tập trung tại Quân đoàn 4 (Bình Dương) trong vòng 25 ngày liên tục ngay trước khi nghỉ tết Nguyên đán.