– Hình tốt nghiệp nhận bằng tại ADORA tháng 19.10.2022. Vui lòng truy cập link tại đây. THỜI GIAN NHẬN HÌNH TỪ NGÀY 31.10.2022 ĐẾN HẾT NGÀY 29.11.2022

– Hình chân dung sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 [link]. Sinh viên vui lòng tải hình về từ ngày 12/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022.