– Hình chân dung sinh viên tốt nghiệp tháng 4 năm 2023 [link]. Sinh viên vui lòng tải hình về từ ngày 13/04/2023 đến hết ngày 14/05/2023.

– Hình tốt nghiệp nhận bằng tại ADORA tháng 04 năm 2023. Vui lòng truy cập link tại đây. THỜI GIAN NHẬN HÌNH TỪ NGÀY 21/04/2023 ĐẾN HẾT NGÀY 22/06/2023

Loading