test

THÔNG TIN LIÊN HỆ THƯ VIỆN CƠ SỞ II

Ban Thư viện – Cơ sở II trường đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Nhà A, tầng 3, Phòng A301, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

Email: tv.cs2@ftu.edu.vn. Điện thoại: 028.35127254 (851, 852, 853, 854, 855, 301)