KH số 02/KH-CSII ngày 04.01.2022 Về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân năm 2022

272

Loading