Danh mục sách bổ sung Quý 3/2017

989

DANH MỤC SÁCH MỚI

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NHÀ XB

NĂM XB

SL

A

SÁCH TIẾNG VIỆT

       

1

11 bí quyết giao tiếp để thành công

M.T.Lederman (sách dịch)

NXB LĐXH

2014

5

2

Tập trung sức mạnh của tư duy có mục tiêu

Jurgen Wolff (sách dịch)

NXB LĐXH

2016

5

3

Trí thông minh tích cực

Shirzad Chamine (sách dịch)

NXB Thế Giới

2016

5

4

Kinh tế học dành cho đại chúng

Steven E.Landsburg (sách dịch)

NXB ĐH Kinh Tế Quốc Dân

2015

5

5

Thuật Quản Lý Thời Gian

Brian Tracy (sách dịch)

NXB Thế Giới

2014

5

6

Sổ tay PL dành cho Giám đốc Doanh nghiệp

Quang Minh st

NXB Lao Động

2015

5

7

Nhượng quyền khởi nghiệp_con đường ngắn để bước ra thế giới

Nguyễn Phi Vân

NXB Trẻ

2015

5

8

Tranh chấp điển hình trong quản trị doanh nghiệp

Phạm Hoài Huấn (chủ biên)

NXB Chính Trị Quốc  Gia Sự Thật

2017

5

9

Luật 101: mọi điều bạn cần biết về pháp luật Hoa Kỳ(tb)

Jay M.Feinman

NXB Hồng Đức

2015

5

10

Những điểm mới của luật doanh nghiệp năm 2014 và một số tranh chấp điển hình trong hoạt động của doanh nghiệp

TS Nguyễn Tiến Hoàng(cb)

ĐHQGTP.HCM

2017

25

B

SÁCH TIẾNG ANH

       

1

Practice of international trade

Nguyen Tien Hoang, Nguyen Xuan Minh, Nguyen Thi Thu Ha

VNU-HCM

2017

25

2

Exile on Wall Street: One Analyst’s Fight to Save the Big Banks from Themselves

Mike Mayo

John Wiley &Sons, Inc

2012

1

3

Liar’s Poker: Rising through the Wreckage on Wall Street

Michael. Lewis

Norton & Company, Inc

2014

1

4

Data Mining for Business Analytics: Concepts, Techniques, and Applications with Xlminer

Galit Shmueli, Peter C. Bruce, Nitin R. Patel

John Wiley &Sons, Inc

2016

1

5

Business Economics

Andrew Ashwin; N. Gregory Mankiw ;  Mark P. Taylor

Cengage Learning

2016

1

(Danh sách gồm 15 đầu sách)