🔥[HTTT] PwC dành tặng ưu đãi khi tham gia khóa đào tạo chứng chỉ Quốc tế ACCA

112

– Đối tượng: Áp dụng cho sinh viên các khóa lớp đang học tập tại Cơ sở II
– Thời gian áp dụng: 28/03/2024 – 28/02/2025
– Dịch vụ áp dụng: Dịch vụ đào tạo chứng chỉ Quốc tế ACCA do dịch vụ đào tạo khách hàng PwC’s Academy cung cấp
– Cách thức: Sinh viên tham khảo thông tin về chương trình tại https://www.pwc.com/vn/en/academy/assets/acca-brochure-ftu-2.pdf và đăng ký thông qua biểu mẫu của PwC https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7Gr31Y3yTvziMt6fxL3oDLzsz3OKHqAKmKjn3iqTDyc2ceA/viewform

Tham khảo thêm nội dung chi tiết trong công văn PwC đính kèm!

5. Cong van trien khai chuong trinh hoc phi ACCA_FTU2 (Signed)