Đẩy mạnh tiếp cận thực tiễn thông qua mô hình đồng giảng tại Cơ sở II

75

Promoting practical approach through co-teaching model at Foreign Trade University – HCMC Campus

The co-teaching model has become more and more popular in the world. Therefore, FTU HCMC Campus, with a pioneering spirit, is always ready to transform positively following the world’s current trends and orient to train students to meet the requirements of the market through the application of this co-teaching model. Since the academic year 2022-2023, the University has issued Decision No. 3477/QD-ĐHNT dated November 18, 2022 about piloting co-teaching in some modules of advanced programs, high-quality programs, and international career oriented programs at the University. In order to ensure the successful implementation of the project according to this Decision, and at the same time improve the practicality of the lectures, FTU HCMC Campus held a seminar “Implementing project of inviting the experts for co-teaching model at FTU HCMC Campus” on March 29, 2023.

Mô hình dạy học đồng giảng dạy theo đó các chuyên gia tham gia giảng dạy tại trường đại học đang ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Trường Đại học Ngoại thương với tinh thần tiên phong trong đổi mới, sáng tạo đã cập nhật xu hướng chung của thế giới, đẩy mạnh đạo tạo gắn với thực tiễn thông qua áp dụng mô hình đồng giảng này. Từ năm học 2022-2023, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 3477/QĐ-ĐHNT ngày 18 tháng 11 năm 2022 về việc thí điểm đồng giảng dạy trong một số học phần của các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương.

Đề án là một trong những giải pháp giúp Nhà trường thực hiện triết lý giáo dục hướng tới khai phóng, gắn với thực tiễn, nuôi dưỡng tính trung thực, tinh thần trách nhiệm và năng lực sáng tạo, đồng thời đạt được mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có trách nhiệm xã hội, ý thức phục vụ cộng đồng và có khả năng tham gia vào thị trường lao động trong nước và quốc tế. Mô hình đồng giảng còn giúp sinh viên được tiếp cận thực tiễn sớm ngay từ trên ghế nhà trường, có cơ hội kết nối chuyên môn với chuyên gia trong ngành, tìm hiểu sâu về lĩnh vực nghề nghiệp trong tương lai. Học với chuyên gia, sinh viên có cơ hội tìm hiểu về xu hướng mới trong ngành, để từ đó chuẩn bị tốt các kỹ năng nghề nghiệp và nhanh chóng thích nghi với thị trường lao động sau khi ra trường. Đây là một trong những điểm khác biệt của các chương trình tiên tiến, chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương.

Cơ sở II Trường đại học Ngoại thương tại TPHCM hiện đang triển khai 03 chương trình chất lượng cao gồm Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh và Tài chính-Ngân hàng và 02 chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế gồm Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Truyền thông marketing tích hợp, chiếm gần 50% tổng số sinh viên chính quy. Theo đề án, sinh viên các chương trình Chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế sẽ có cơ hội học cùng chuyên gia giàu kinh nghiệm ở các môn học chuyên ngành.

Nhằm đảm bảo việc triển khai thành công đề án theo Quyết định này, đồng thời nâng cao tính thực tiễn cho bài giảng của giảng viên, Cơ sở II đã tổ chức tọa đàm ngày 29/03/2023 về “Triển khai mời chuyên gia đồng giảng dạy tại Cơ sở II”. Tọa đàm được chủ trì bởi PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc, Trưởng Ban Quản lý và Điều hành Chất lượng cao tại Cơ sở II. Tham gia Tọa đàm có đại diện Ban QLĐT và giảng viên các Bộ môn của Cơ sở II. Tại Tọa đàm, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà đã triển khai các nội dung cơ bản của Đề án, khuyến khích các giảng viên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và gợi ý giải pháp thực hiện việc mời chuyên gia đồng giảng dạy cho các chương trình chất lượng cao, định hướng nghề nghiệp quốc tế tại Cơ sở II. Tọa đàm diễn ra với nhiều đóng góp ý kiến và thảo luận giữa giảng viên các Bộ môn về những khó khăn, thuận lợi trong việc triển khai mời chuyên gia đồng giả, những điểm cần lưu ý khi đồng giảng cùng chuyên gia. Các ý kiến tại Tọa đàm được trao đổi, ghi nhận đề đề xuất lên tập thể lãnh đạo Nhà trường nhằm giúp nâng cao hiệu quả của mô hình trong bối cảnh dạy học của Việt Nam nói chung và Cơ sở II nói riêng.

Một số hình ảnh tại Tọa đàm: mo-hinh-dong-giang-tai-co-so-ii-1mo-hinh-dong-giang-tai-co-so-ii-2

Loading