Hội nghị Về quán triệt nội quy, quy chế của Trường Đại học Ngoại thương đối với viên chức trúng tuyển đợt 02 năm 2022

69

* Training session on regulations of Foreign Trade University for employees who have been matriculated in the second batch of 2022.
Pursuant to the Decision No. 3457/QD-DHNT dated November 17th, 2022 on approving the recruitment result and recognizing the result of the second batch of employee recruitment in 2022 at Foreign Trade University – HCMC Campus; Implementing the annual training plan of Foreign Trade University – HCMC Campus

On January 3rd and 4 th 2023, Foreign Trade University – HCMC Campus held a training session on regulations of Foreign Trade University for employees who have been matriculated in the second batch of 2022

Căn cứ Quyết định số 3457/QĐ-ĐHNT ngày 17/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về phê duyệt kết quả tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 02 năm 2022 tại Cơ sở II,

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 và ngày 04/01/2023, Cơ sở II đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội quy, quy chế của Trường Đại học Ngoại thương đối với viên chức trúng tuyển đợt 02 năm 2022.

Báo cáo viên của Hội nghị gồm PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II, PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II và ThS Trần Hải Phú – Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính, viên chức Lại Phước Đức – Chuyên viên Ban Truyền thông & Quan hệ đối ngoại.

Tại Hội nghị, các viên chức mới được hướng dẫn, giới thiệu về các quy định, quy chế của Nhà trường, tập huấn về sử dụng phần mềm Smart Office, MS Teams trong công tác, cụ thể như sau:

– PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II giới thiệu tổng quan về Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh; Chiến lược phát triển Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2040; Chế độ làm việc tại các trường đại học công lập và đại học tư thục theo quy định hiện hành và một số đặc điểm của trường đại học công lập tự chủ.

– PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II hướng dẫn về công tác sinh hoạt Đảng tại Cơ sở II, giới thiệu một số đặc điểm của sinh viên Đại học Ngoại thương và một số lưu ý trong giảng dạy, giao tiếp.

– ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II quán triệt các nội dung trong Quy định về chế độ làm việc của viên chức và người lao động, Quy định về nâng bậc lương thường xuyên, chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức tại Trường Đại học Ngoại thương.

– PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II quán triệt các nội dung về Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Ngoại thương, Quy định về giờ giảng, giờ nghiên cứu khoa học, giờ học tập tự bồi dưỡng và nhiệm vụ khác của giảng viên, giới thiệu một số hoạt động hỗ trợ sinh viên trong nghiên cứu khoa học và hoạt động học thuật và Công tác sinh hoạt công đoàn tại Cơ sở II.

– ThS Trần Hải Phú – Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính Cơ sở II quán triệt, hướng dẫn các viên chức mới Quy định về ký hợp đồng làm việc tại trường Đại học Ngoại thương, Quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường Đại học Ngoại thương, Quy định về đi nước ngoài của viên chức, Một số quy định, quy chế liên quan đến giảng viên, viên chức hành chính.

– Viên chức Lại Phước Đức – Chuyên viên Ban Truyền thông & Quan hệ đối ngoại tập huấn, hướng dẫn các viên chức mới cách sử dụng phần mềm MS Teams trong hội họp, tập huấn qua hình thức trực tuyến; giới thiệu và hướng dẫn thao tác trực tiếp trên phần mềm Smart Office – phần mềm được Cơ sở II dùng trong việc đăng và xem văn bản nội bộ, giao việc, tạo lịch công tác,…

Sau mỗi phần trình bày của các Báo cáo viên, viên chức mới tham gia hỏi đáp, thảo luận tích cực để hiểu hơn về môi trường công tác tại Cơ sở II.

Thông qua Hội nghị, các viên chức mới đã nắm bắt được các nội dung chính trong quy định, quy chế của Nhà trường, có thể sử dụng phần mềm Smart Office, MS Teams trong công tác tại đơn vị.

Dưới đây là hình ảnh của Hội nghị.
Below is a picture at the conference

hoi-nghi-quan-triet-noi-quy-quy-che-voi-vc-trung-tuyen-dot-02-nam-2022-
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II cùng toàn thể viên chức trúng tuyển đợt 02 năm 2022 tham gia Hội nghị.
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh – Director of Foreign Trade University – HCMC Campus and employees who have been matriculated in the second batch of 2022 participated in the Conference