Khai mạc Khóa bồi dưỡng giảng viên trẻ năm 2023 của Cơ sở II

64

* Opening of the Training Course for Young Teachers in 2023 of Foreign Trade University – HCMC Campus

Implementing Plan No. 4266/KH-CSII dated December 30th, 2022 on organization of the Training Course for Young Teachers in 2023, on March 13th, 2023 Foreign Trade University – HCMC Campus held the Opening of the Training Course for Young Teachers in 2023 of Foreign Trade University – HCMC Campus.

Thực hiện Kế hoạch số 4266/KH-CSII ngày 30/12/2022 về việc tổ chức bồi dưỡng giảng viên trẻ năm 2023 của Cơ sở II, ngày 13/03/2023 Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh đã khai mạc Khóa bồi dưỡng giảng viên trẻ năm 2023.

Tham dự Chương trình khai mạc có sự hiện diện của các Báo cáo viên: PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II, PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, PGS, TS Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II, Trưởng Ban QLKH&HTQT; Đại diện lãnh đạo Cơ sở II có sự hiện diện của ThS Phạm Thu Thủy – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; Trưởng, Phó các đơn vị và các giảng viên trẻ, giảng viên quan tâm.

Khóa bồi dưỡng giảng viên trẻ năm 2023 gồm 8 chuyên đề được tổ chức từ tháng 03 đến tháng 12 năm 2023 gồm:

Chuyên đề 1: Đa dạng hóa hoạt động tại lớp trên cơ sở thấu hiểu người học và triết lý giáo dục của Trường Đại học Ngoại thương, Báo cáo viên là PGS, TS Nguyễn Xuân Minh;
Chuyên đề 2: Tăng cường tính thực tiễn cho bài giảng, Báo cáo viên là PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà;
Chuyên đề 3: Phân loại tạp chí quốc tế và cách tiếp cận để đăng bài trên tạp chí quốc tế, Báo cáo viên là PGS, TS Trần Quốc Trung;
Chuyên đề 4: Thực hiện đề tài cấp cơ sở (do Nhà trường cấp kinh phí và doanh nghiệp cấp kinh phí), Báo cáo viên là PGS, TS Phạm Hùng Cường;
Chuyên đề 5: Triển khai phương pháp dạy học theo dự án cho sinh viên chương trình đào tạo quốc tế trên cơ sở khai thác lợi thế của đối tác và triết lý giáo dục của Trường Đại học Ngoại thương, Báo cáo viên là PGS, TS Nguyễn Xuân Minh;
Chuyên đề 6: Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong hoạt động giảng dạy, Báo cáo viên là PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà;
Chuyên đề 7: Cách trình bày bài viết đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế, Báo cáo viên là PGS, TS Trần Quốc Trung;
Chuyên đề 8: Cách viết đề xuất và thuyết minh đề tài cấp cơ sở, Báo cáo viên là PGS, TS Phạm Hùng Cường.

Trong chương trình khai mạc, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II đã phát biểu và nêu rõ Khóa bồi dưỡng giảng viên trẻ đã lựa chọn những nội dung chuyên đề phù hợp, cần thiết đối với giảng viên trẻ và được xây dựng thành một chương trình đào tạo bài bản, hệ thống. Việc tổ chức chương trình riêng để bồi dưỡng giảng viên trẻ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Ban Giám đốc Cơ sở II đối với đội ngũ những người sẽ gánh vác các trọng trách chính trong việc dẫn dắt chất lượng giáo dục, duy trì và phát triển thương hiệu của Cơ sở II. PGS, TS Nguyễn Xuân Minh cũng kỳ vọng giảng viên trẻ tham gia khóa học sẽ chắt lọc được những tinh túy của lớp học để ứng dụng vào trong công tác giảng dạy, đồng thời hun đúc thêm tình yêu nghề, yêu học trò và sự gắn bó với Nhà trường của các giảng viên.

Thay cho lời cảm ơn của Ban Giám đốc và giảng viên tham gia bồi dưỡng, ThS Phạm Thu Thủy – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II đã đại diện Ban Giám đốc và giảng viên Cơ sở II tặng hoa các Báo cáo viên của chương trình.

Thay mặt các giảng viên trẻ tham gia khóa học, ThS Đỗ Văn Vinh – Phó Trưởng Bộ môn Khoa học cơ bản đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám đốc, các Báo cáo viên và Ban tổ chức chương trình.

Dưới đây là hình ảnh của Chương trình khai mạc Khóa bồi dưỡng giảng viên trẻ năm 2023 của Cơ sở II.
Below are some pictures at the event

khai-mac-khoa-boi-duong-giang-vien-tre-nam-2023-co-so-ii-1
PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II phát biểu khai mạc Khóa bồi dưỡng giảng viên trẻ năm 2023
Assoc. Prof. PhD Nguyen Xuan Minh – Director of Foreign Trade University – HCMC Campus gave an opening speech at the event
khai-mac-khoa-boi-duong-giang-vien-tre-nam-2023-co-so-ii-2
ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II tặng hoa cảm ơn các Báo cáo viên
Master Pham Thu Thuy – Deputy Director of Foreign Trade University – HCMC Campus presented flowers to the Reporters
khai-mac-khoa-boi-duong-giang-vien-tre-nam-2023-co-so-ii-3
ThS Đỗ Văn Vinh – Phó Trưởng Bộ môn Khoa học cơ bản đại diện giảng viên trẻ phát biểu cảm ơn
Master Do Van Vinh – Deputy Head of the Department of Basic Science gave a speech at the event on behalf of young lecturers
khai-mac-khoa-boi-duong-giang-vien-tre-nam-2023-co-so-ii-4
Ban Giám đốc, Báo cáo viên, Trưởng, Phó các đơn vị và Giảng viên tham gia chương trình khai mạc Khóa bồi dưỡng giảng viên trẻ năm 2023
Board of Directors, Reporters, Heads, Deputy Heads of Departments and Lecturers attended the event

Loading