Chi bộ Viên chức hành chính 1- Cơ sở II TPHCM Sinh hoạt chuyên đề phổ biến Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

258

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CB ngày 08/08/2018 của Chi bộ Viên chức hành chính 1 Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương (tháng 08/2018), ngày 04/9/2018 Chi bộ Viên chức hành chính 1 đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề phổ biến Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Ngày 06/06/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực từ ngày 01/08/2018. Nghị đinh này thay thế cho Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định 124/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 31 Nghị định 73/2012/NĐ-CP.

ThS Lê Thị Minh Tâm – Báo cáo viên đã báo cáo những điểm mới trong Nghị định 86/2018/NĐ-CP so với Nghị định 73/2012/NĐ-CP. Ngoài ra báo cáo viên cũng phổ biến một số nội dung trọng tâm có liên quan đến liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trong Nghị định.

Việc Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề này nhằm giúp cho các viên chức, đảng viên cập nhật, nắm vững quy định trong khi thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến đào tạo, hợp tác quốc tế tại Cơ sở II.

Dưới đây là hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên đề:

1228-chi-bo-vien-chuc-hanh-chinh-1-co-so-ii-tphcm-sinh-hoat-chuyen-de-pho-bien-nghi-dinh-86-2018-n-cp-cua-chinh-phu

Loading