Cơ sở II tham gia tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng bên trong trường Đại học Ngoại thương

286

Căn cứ Thông báo triệu tập tập huấn số 175/TB-ĐHNT-ĐBCL ngày 13/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về công tác đảm bảo chất lượng bên trong trường Đại học Ngoại thương, ngày 28/11/2017, Cơ sở II phối hợp với Trung tâm ĐBCL tổ chức khoá tập huấn (qua video conference) cho các thành viên Tổ Đảm bảo Chất lượng, Trưởng, Phó đơn vị cùng các viên chức phụ trách mảng ĐBCL của các đơn vị thuộc Cơ sở II.

Khóa tập huấn do TS Võ Sỹ Mạnh-Giám đốc Trung tâm ĐBCL phụ trách, đã cung cấp những định hướng chung về Chiến lược đảm bảo chất lượng, các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hiện hành; vai trò, vị trí của Tổ ĐBCL và các thành viên phụ trách công tác đảm bảo chất lượng cũng như hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Ngoại thương.

Các thành viên tham gia khóa tập huấn đã thể hiện sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, nắm bắt thông tin từ Báo cáo viên và tích cực trao đổi, thảo luận góp phần làm rõ thêm những nội dung liên quan để triển khai thực hiện theo quy định của Nhà trường, đảm bảo sự chặt chẽ và phù hợp với điều kiện công tác trên thực tế tại Cơ sở II. Kết thúc khóa tập huấn, các thành viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan để tổng kết lại các nội dung cốt lõi về các kiến thức đã tiếp thu từ khóa học.

Một số hình ảnh về khóa tập huấn:

909-co-so-tham-gia-tap-huan-cong-tac-dam-bao-chat-luong-ben-trong-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-1
 
909-co-so-tham-gia-tap-huan-cong-tac-dam-bao-chat-luong-ben-trong-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-2

Loading