Công đoàn bộ phận Cơ sở II Đại học Ngoại thương tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Khai thác ứng dụng tính năng google sheet trong quản lý công tác”

332

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Công đoàn bộ phận Cơ sở II năm học 2017-2018, đồng thời dựa trên thực tế công tác cũng như nhu cầu quản lý, trao đổi công việc một cách nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả, đẩy mạnh việc vận dụng CNTT trong các mảng công tác đối với viên chức và giảng viên, vì vậy Công đoàn CSII tổ chức Toạ đàm chuyên môn với chủ đề: “Khai thác ứng dụng tính năng google sheet trong quản lý công tác” với phần trình bày của ThS Nguyễn Đăng Quang, Tổ trưởng tổ bộ môn Toán Tin – BM CSCB và chuyên viên Nguyễn Thế Phương, Ban TCHC. Buổi tọa đàm có sự tham dự của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy, Phó Giám đốc Cơ sở II, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở II

Mở đầu buổi tọa đàm chuyên môn, PGS,TS Nguyễn Xuân Minh đã nêu lên mục đích, ý nghĩa của buổi tọa đàm, cũng như việc ứng dụng các công cụ hiện đại trong trao đổi thông tin, ví dụ như Google Sheet để cải tiến trao đổi, báo cáo, trích xuất báo cáo và quản lý các mảng công tác tại Cơ sở II trong thời gian sắp tới.

Chuyên viên Nguyễn Thế Phương đã có những nội dung trình bày về Google Drive thông qua việc truy cập các tính năng trên ứng dụng, tạo tập tin, chỉnh sửa, cấp quyền chỉnh sửa hoặc truy cập đối với các báo cáo hoặc tập tin được đưa lên internet để truy cập online nhằm cho phép chỉnh sửa, kiểm tra và trích xuất tập tin, … một cách nhanh chóng. ThS Nguyễn Đăng Quang chia sẻ một số ứng dụng trong việc sử dụng các hàm trong tin học để vận dụng cho việc thiết lập theo dõi thời hạn của các báo cáo, việc nhắc hạn hoàn thành, cũng như các công cụ tổng hợp, thống kê báo cáo,…

Cũng ở buổi tọa đàm, viên chức Cơ sở II đã trao đổi, thảo luận và có những thắc mắc hoặc yêu cầu hướng dẫn thêm một số công cụ trong Google Sheet để có thể vận dụng tốt trong công việc. Thông qua buổi tọa đàm, các viên chức Cơ sở II nắm bắt nhiều hơn những công cụ nhằm vận dụng CNTT thông qua ứng dụng Google Sheet cho các công tác quản lý và giám sát công việc, các báo cáo phát sinh và các hoạt động tùy theo từng mảng công tác. Hy vọng với những nội dung chia sẻ, viên chức có thể vận dụng hiệu quả trong công tác góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Sau đây là hình ảnh buổi tọa đàm chuyên môn ngày 22/01/2018:

793-cong-doan-bo-phan-co-so-ii-dai-hoc-ngoai-thuong-to-chuc-toa-dam-voi-chu-de-khai-thac-ung-dung-tinh-nang-google-sheet-trong-quan-ly-cong-tac-1
 
793-cong-doan-bo-phan-co-so-ii-dai-hoc-ngoai-thuong-to-chuc-toa-dam-voi-chu-de-khai-thac-ung-dung-tinh-nang-google-sheet-trong-quan-ly-cong-tac-2
 
793-cong-doan-bo-phan-co-so-ii-dai-hoc-ngoai-thuong-to-chuc-toa-dam-voi-chu-de-khai-thac-ung-dung-tinh-nang-google-sheet-trong-quan-ly-cong-tac-3

Loading