Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết TW4 khóa XII và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

417

Thực hiện Kế hoạch số: 04-KH/ĐU ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Đảng Ủy trường Đại học Ngoại thương. Ngày 07 tháng 03 năm 2017, Chi ủy Chi bộ Cán bộ – Giảng viên và Chi bộ Sinh viên Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Khóa XII và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên Cơ sở II.

Đến tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW4 Khóa XII có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Cán bộ – Giảng viên, Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Chi bộ Cán bộ – Giảng viên, Phó Giám đốc Cơ sở II, và toàn thể đảng viên Chi bộ CB-GV và Chi bộ Sinh viên Cơ sở II.

Tại Hội nghị học tập và quán triệt nghị quyết TW4 Khóa XII, báo cáo viên: TS Đào Văn Lừng – Nguyên Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung Ương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt những quan điểm, nội dung cơ bản của Nghị quyết số: 04-NQ/TƯ về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tương chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số: 05-NQ/TƯ về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức mạnh của nền kinh tế; Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm: 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về soi sáng con đường giải phóng và phát triển của dân tộc; 2. Quan niệm về Đạo đức của Hồ Chí Minh – Lấy đạo đức làm nền tảng; 3. Phong cách Hồ Chí Minh về tư duy: khoa học, cách mạng và hiện đại, độc lập, sáng tạo và tự chủ, hài hòa, ủy chuyển, có lý có tình; Về làm việc: khoa học, có kế hoạch, đúng giờ, luôn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; Về diễn đạt: giản dị, cụ thể, thiết thực, sinh động, ngắn gọn, hàm súc và có lượng thông tin cao.

Thay mặt toàn thể đảng viên Cơ sở II, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Bí thư Chi bộ Cán bộ – Giảng viên, Giám đốc Cơ sở II đã cảm ơn và tặng hoa TS Đào Văn Lừng đã dành thời gian quán triệt những nội dung của Nghị quyết TW4 Khóa XII cho toàn thể đảng viên Cơ sở II. Thông qua Hội nghị, báo cáo viên đã giúp cho toàn thể đảng viên Cơ sở II nắm bắt được tình hình, các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, chính sách, nâng cao nhận thức và tự hoàn thiện bản thân. Đồng thời, thông qua nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đảng viên có thể vận dụng vào thực tiễn công tác của nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội nghị:

Hình 1: TS Đào Văn Lừng – Báo cáo tại Hội nghị
 
Hình 2: Toàn thể đảng viên chụp hình lưu niệm cùng báo cáo viên

Loading