Hội nghị trực tuyến về tập huấn công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm năm học 2020 – 2021

390

On February 26th, 2021, Foreign Trade University – HCMC Campus organized a training session on Counselor and Form teacher academic year 2020 – 2021.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác của Cố vấn học tập và GVCN, tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ và tư vấn kịp thời cho sinh viên trong quá trình học tập, ngày 26/02/2021 Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về tập huấn công tác Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm năm học 2020-2021.

Tham dự Hội nghị tập huấn có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II – chủ trì, cùng Cố vấn học tập và Giáo viên chủ nhiệm các khóa lớp.

Mở đầu buổi tập huấn, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cố vấn học tập và giáo viên chủ nhiệm trong hoạt động đào tạo và quản lý sinh viên của Nhà trường, đặc biệt là công tác định hướng học tập, giáo dục chính trị tư tưởng và các kỹ năng, tác phong lối sống của sinh viên trong bối cảnh hiện nay. Các Thầy, Cô có thể đa dạng hóa hình thức cố vấn và cách tương tác hiệu quả để sinh viên có thể chia sẻ, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong học tập và cuộc sống. Cố vấn học tập và Giáo viên chủ nhiệm có thể phối hợp chặt chẽ với nhau để nắm bắt tình hình chung của lớp và nâng cao chất lượng cố vấn.

Tại Hội nghị tập huấn, các Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm đã có phần trao đổi, thảo luận sôi nổi về những kinh nghiệm trong công tác cố vấn. Hội nghị dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, giải đáp trực tiếp những thắc mắc và ghi nhận những điều còn tồn tại trong công tác Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp cụ thể và phù hợp để công tác ngày càng hiệu quả, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm năm học 2020-2021.

Kết thúc Hội nghị tập huấn, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt Ban Giám đốc biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các thầy cô trong công tác cố vấn thời gian qua. Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm cần phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình để đạt hiệu quả cao hơn.