Hội thảo “BSC&KPI: Kinh nghiệm thành công và thất bại khi triển khai tại doanh Nghiệp Việt Nam”

243

HỘI THẢO “BSC &KPI: KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI KHI TRIỂN KHAI TẠI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM”

thuộc đề tài: Nhân rộng áp dụng công cụ chỉ số hoạt động chính (KPI) vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam

Trong những thập niên vừa qua, nhiều công cụ đo lường hiệu quả hoạt động và hệ thống quản trị chiến lược đã được nghiên cứu và ứng dụng thành công tại các nước phát triển. Trong xu thế đó, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã bắt đầu ứng dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) và chỉ số hoạt động chính (KPI) để hỗ trợ các nhà quản trị doanh nghiệp thiết lập hệ thống cân bằng các mục tiêu kinh doanh ở các khía cạnh: Tài chính, Khách hàng, Hoạt động kinh doanh và Năng lực học hỏi phát triển với hệ thống chỉ tiêu đo lường rõ ràng, toàn diện gắn liền với từng đơn vị và cá nhân trong doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam” của Bộ Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Ngoại Thương thực hiện chương trình “Nhân rộng áp dụng công cụ Chỉ số hoạt động chính (KPI) vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam năm 2018” với hệ thống KPI gắn liền với văn hóa và phong cách quản trị Việt Nam. Với tư cách là đơn vị tổ chức, Trường Đại học Ngoại thương trân trọng kính mời đại diện doanh nghiệp, quan tâm tham gia chuỗi hội thảo:

“BSC &KPI: KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI KHI TRIỂN KHAI TẠI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM”

1. Thời gian: 8h00- 17h00 ngày 24/3/2018.

2. Địa điểm: Hội trường B11 (Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương, Số 15, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

3. Chuyên gia, khách mời:

– Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, hiệp hội các ngành hàng;

– Đại diện các Trường Đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp có quan tâm.

Hội thảo là cơ hội để các chuyên gia có thể gặp gỡ Quý Lãnh đạo doanh nghiệp đã triển khai KPI và cùng trao đổi về các vướng mắc trong áp dụng bộ công cụ quản lý này, thảo luận và đưa ra giải pháp cải tiến phù hợp với môi trường quản trị tại doanh nghiệp.

Trường Đại học Ngoại thương rất mong được đón tiếp Quý Lãnh đạo doanh nghiệp và các thành viên phụ trách triển khai KPI tại doanh nghiệp đến tham dự chương trình.

Loading