Kinh nghiệm triển khai ứng dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) và chỉ số hoạt động chính (KPI) tại các doanh nghiệp Việt Nam

300

Trong những thập niên vừa qua, nhiều công cụ đo lường hiệu quả hoạt động và hệ thống quản trị chiến lược đã được nghiên cứu và ứng dụng thành công tại các nước phát triển. Trong xu thế đó, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã bắt đầu ứng dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) và chỉ số hoạt động chính (KPI) để hỗ trợ các nhà quản trị doanh nghiệp thiết lập hệ thống cân bằng các mục tiêu kinh doanh gắn với hệ thống chỉ tiêu đo lường rõ ràng, toàn diện cho từng đơn vị và cá nhân trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai BSC và KPI các doanh nghiệp thường gặp phải nhiều khó khăn, thách thức từ cả hệ thống quản trị cũ và mới. Trong khuôn khổ Chương trình “Nhân rộng áp dụng công cụ Chỉ số hoạt động chính (KPI) vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam năm 2018”, ngày 24/3/2018 Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “BSC & KPI: Kinh nghiệm triển khai tại các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam” với mục đích tạo ra diễn đàn kết nối, trao đổi giữa các doanh nghiệp và chuyên gia, từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai BSC và KPI trong thời gian tới.

Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học, chuyên gia về quản trị kinh doanh và nhà quản lý của hơn 100 doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ với nội dung chính là chia sẻ về thực trạng triển khai ứng dụng BSC và KPI trong hoạt động quản trị kinh doanh đặc thù của các doanh nghiệp dịch vụ. Tại hội thảo, cộng đồng doanh nghiệp đã chia sẻ thực tế về những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm cụ thể từ lúc bắt đầu tìm hiểu cho đến khi triển khai cụ thể BSC và KPI trong doanh nghiệp và bày tỏ mong muốn được triển khai hiệu quả hơn, tận dụng ưu thế của các công cụ quản trị này sau khi tham vấn ý kiến của các chuyên gia. Qua thảo luận, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đều thống nhất cho rằng KPI đóng vai trò quan trọng và tích cực trong việc giám sát quá trình thực hiện mục tiêu tổ chức, cũng như quản trị những sự thay đổi và cải tiến, đảm bảo hiệu quả hoạt động của từng nhân viên, của các đơn vị và phòng ban. Muốn triển khai KPI thành công mỗi doanh nghiệp cần phải thống nhất phương án triển khai xuyên suốt từ đội ngũ quan lý cấp cao đến từng nhân viên cụ thể và có kế hoạch triển khai từng bước kết hợp với đánh giá định kỳ. Hội thảo này sẽ là bước khởi đầu để Trường Đại học Ngoại thương tiếp tục tổ chức các chương tập huấn, đào tạo và tư vấn cho cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước triển khai ứng dụng KPI, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác chuyển giao công nghệ giữa nhà trường và doanh nghiệp.

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh, Chủ nhiệm đề tài phát biểu đề dẫn tại Hội thảo