Tập huấn nâng cao hiệu quả khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng tại Cơ sở II

125

* Training session: Improving the efficiency of stakeholder surveys for quality assurance at Foreign Trade University – HCMC Campus

In order to ensure the efficiency of surveys for quality assurance at Foreign Trade University – HCMC Campus, evaluate and improve the efficiency of quality assurance, on November 8th, 2022, Foreign Trade University – HCMC Campus organized a training session: Improving the efficiency of stakeholder surveys for quality assurance at Foreign Trade University – HCMC Campus

Nhằm đảm bảo công tác khảo sát tại Cơ sở II được triển khai hiệu quả, từ đó có cơ sở để đánh giá mức độ hiệu quả và xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, ngày 08/11/2022 Cơ sở II tổ chức buổi tập huấn nâng cao hiệu quả khảo sát các bên liên quan phục vụ đảm bảo công tác đảm bảo chất lượng tại Cơ sở II.

Buổi tập huấn có sự tham dự của Ban Giám đốc và Trưởng, Phó các đơn vị tại Cơ sở II.

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II – Báo cáo viên tập huấn đã trình bày, phân tích những nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác khảo sát: Mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của các khảo sát, cách thức xây dựng và sử dụng hiệu quả các công cụ khảo sát, phân tích xử lý dữ liệu khảo sát…nhằm mang lại hiệu quả cao trong việc nâng cao chất lượng hoạt động tại Cơ sở II.

Thông qua buổi tập huấn, các thành viên tham dự đã lắng nghe, trao đổi về các nội dung liên quan để việc triển khai khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng tại Cơ sở II được đầy đủ và hiệu quả.

Dưới đây là hình ảnh của buổi tập huấn
Below is are some pictures at the training session

tap-huan-nang-cao-hieu-qua-khao-sat-phuc-vu-dam-bao-chat-luong-tai-co-so-ii-1
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II – Báo cáo viên trình bày
tại buổi tập huấn
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh – Director of FTU – HCMC Campus –
Reporter presented at the training session
tap-huan-nang-cao-hieu-qua-khao-sat-phuc-vu-dam-bao-chat-luong-tai-co-so-ii-2
Ban Giám đốc và Trưởng, Phó đơn vị tham gia buổi tập huấn
Board of Directors of FTU – HCMC Campus and Heads, Deputy heads of departments participated in the training session