Tập huấn về công tác coi thi tại Cơ sở II

162

* Invigilator training at Foreign Trade University – HCMC Campus

In order to help lecturers and officers, especially those who newly recruited from January 2022 at FTU – HCMC Campus to complete the duty as exam invigilators in accordance with current regulations, on September 15th, 2022, a training session on invigilator training was held at the B001 conference room – FTU – HCMC Campus.

Nhằm giúp viên chức giảng viên và hành chính, đặc biệt là các viên chức mới tuyển dụng Đợt 01/2022 tại Cơ sở II thực hiện công tác coi thi được hiệu quả theo đúng quy định hiện hành, ngày 15/9/2022, Cơ sở II tổ chức buổi tập huấn về công tác coi thi tại Hội trường B001.
Báo cáo viên của chương trình là ThS Trần Thị Ngọc Anh – Phó Trưởng Ban KT&ĐBCL cùng với sự tham gia của các viên chức trúng tuyển đợt 1 năm 2022 và các giảng viên, viên chức tham gia coi thi tại Cơ sở II.

Tại buổi tập huấn, ThS Trần Thị Ngọc Anh – Báo cáo viên chương trình đã trình bày những nội dung liên quan đến công tác coi thi, cụ thể như sau:

– Công tác coi thi theo hình thức trực tiếp thực hiện theo Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần trình độ đại học chính quy (ban hành kèm theo Quyết định số 1212/QĐ-ĐHNT ngày 28/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương) và hướng dẫn số 1855/HD-CSII ngày 13/06/2022 về xây dựng lịch thi, tổ chức thi, kiểm tra theo hình thức trực tiếp tại Cơ sở II áp dụng từ năm học 2022-2023;

– Công tác coi thi theo hình thức trực tuyến thực hiện theo Hướng dẫn số 301/HD-ĐHNT ngày 14/6/2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến do ĐH Ngoại thương ban hành và hướng dẫn số 1854/HD-CSII ngày 13/06/2022 về tổ chức đánh giá kết thúc học phần trình độ đại học, thạc sĩ theo hình thức trực tuyến tại Cơ sở II áp dụng từ năm học 2022-2023.

– Công tác coi thi các học phần tin học, tiếng anh trắc nghiệm trên phòng máy tính.

Báo cáo viên và các viên chức tham dự cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các nội dung liên quan đến công tác coi thi nhằm giúp các viên chức nắm bắt và thực hiện công tác coi thi đúng theo quy định.

Dưới đây là hình ảnh của buổi tập huấn
Below are some pictures at the training session

tap-huan-cong-tac-coi-thi-tai-co-so-ii-1
ThS Trần Thị Ngọc Anh – Phó Trưởng Ban KT&ĐBCL – Báo cáo viên và các viên chức tham gia buổi tập huấn
Master Tran Thi Ngoc Anh – Deputy Manager of Testing & Quality Assurance Department – Reporter and the participants at the training session