Thông báo số 3022/TB-CSII ngày 19.09.2022 về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022 tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh

14961

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, tải file tại đây.

tb-3022-tuyen-dung-vien-chuc-dot-2-2022