Thông báo số 731/TB-CSII ngày 20.03.2023 Về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023 tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh

9209

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, tải file tại đây

tb-731-tuyen-dung-vien-chuc-dot-1-nam-2023-

Loading