Thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 59 tại Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh

1283