Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua Server mới để cài đặt phần mềm Thư viện tại Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương

241

1805-kq-lua-chon-nha-thau-goi-thau-mua-server-moi-de-cai-dat-phan-mem-tv-tai-csii-truong-dhnt-1
1805-kq-lua-chon-nha-thau-goi-thau-mua-server-moi-de-cai-dat-phan-mem-tv-tai-csii-truong-dhnt-2

Loading