TB V.v khảo sát ý kiến của người học trong công tác tuyển sinh, học tập, NCKH và phục vụ cộng đồng đáp ứng yêu cầu công tác ĐBCL bên trong năm học 2019-2020

389

2347-tb-khao-sat-y-kien-cua-nguoi-hoc-trong-cong-tac-tuyen-sinh-hoc-tap-nckh-va-phuc-vu-cong-dong-dap-ung-yc-cong-tac-dbcl-ben-trong-nh-2019-2020

Vui lòng truy cập vào các link khảo sát dưới đây để thực hiện khảo sát:

Mẫu 03

Mẫu 04

Loading