TB V/v khảo sát ý kiến của viên chức hành chính, giảng viên và chuyên gia trong việc triển khai các hoạt động đáp ứng yêu cầu công tác ĐBCL năm học 2019-2020

355

2348-tb-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-chuyen-gia-trong-viec-trien-khai-cac-hoat-dong-dap-ung-yc-cong-tac-dbcl-nh-2019-2020

Vui lòng truy cập vào các link khảo sát dưới đây để thực hiện khảo sát:

Mẫu 01

Mẫu 02

Mẫu 05

Loading