Thông báo V/v kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và làm việc năm 2020 tại Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương

410

2343-phuc-vu-giang-day-va-lam-viec-nam-2020-tai-csii-truong-dhnt-1
2343-phuc-vu-giang-day-va-lam-viec-nam-2020-tai-csii-truong-dhnt-2

Loading