TB số 224/TB-CSII Về kế hoạch học tập của sinh viên, học viên chương trình đào tạo quốc tế sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022

656

THÔNG BÁO

Về kế hoạch học tập của sinh viên, học viên chương trình đào tạo quốc tế sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022
____________________________

 

Căn cứ Thông báo số 16/TB-ĐHNT ngày 19/01/2022 về Kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các hình thức/trình độ đào tạo sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022;

Căn cứ thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và các điều kiện phòng chống dịch bệnh tại địa phương,

Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 đối với sinh viên, học viên các chương trình đào tạo quốc tế như sau:

– Sinh viên, học viên học trực tuyến từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022.

– Sinh viên, học viên học TẬP TRUNG từ ngày 21/02/2022.

– Sinh viên K58BF thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến.

Trong trường hợp điều kiện dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh không cho phép triển khai học tập trực tiếp theo kế hoạch trên đây, Cơ sở II sẽ có thông báo kịp thời tới người học.

Về phương án phòng chống dịch, thực hiện theo kế hoạch và phương án của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Cơ sở II. Cơ sở II sẽ có hướng dẫn chi tiết gửi đến các sinh viên, học viên về công tác phòng dịch trước khi đến trường và trong quá trình học tập tại trường.

Trân trọng thông báo./.

Loading