Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tại Cơ sở II từ ngày 15/11/2019 đến ngày 14/11/2021

231

1983-tb-kq-lua-chon-nha-thau-goi-thau-cc-dv-bao-ve-an-ninh-csii

Loading