Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ cho Cơ sở II thuê máy photocopy – 27.02.2020

303

2186-tb-kq-lua-chon-nha-thau-goi-thau-cc-dv-cho-csii-thue-may-photocopy-1
2186-tb-kq-lua-chon-nha-thau-goi-thau-cc-dv-cho-csii-thue-may-photocopy-2

Loading