Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ trông giữ xe tại Cơ sở II từ 01/05/2019-30/04/2020

230

1613-thong-bao-kq-lua-chon-nhau-thau-dv-trong-giu-xe-tai-csii-1
1613-thong-bao-kq-lua-chon-nhau-thau-dv-trong-giu-xe-tai-csii-2

Loading