Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ trông giữ xe tại Cơ sở II từ 01/05/2020-30/04/2021

310

2254-tb-kq-lua-chon-nha-thau-goi-thau-cc-dv-trong-giu-xe-01.05.2020-30.04.2021-1
2254-tb-kq-lua-chon-nha-thau-goi-thau-cc-dv-trong-giu-xe-01.05.2020-30.04.2021-2

Loading