Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hệ thống an ninh Thư viện tại Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương

325

1854-tb-kq-lua-chon-nha-thau-goi-thau-mua-he-thong-an-ninh-tv-tai-csii-truong-dhnt-1
1854-tb-kq-lua-chon-nha-thau-goi-thau-mua-he-thong-an-ninh-tv-tai-csii-truong-dhnt-2

Loading