Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ cung cấp hệ thống nước uống tinh khiết

637

2242-tb-kq-lua-chon-nhau-thau-goi-thau-thue-dv-cc-he-thong-nuoc-uong-tinh-khiet-1
2242-tb-kq-lua-chon-nhau-thau-goi-thau-thue-dv-cc-he-thong-nuoc-uong-tinh-khiet-2

Loading