Thông báo khẩn về việc phòng, chống cơn bão số 9 tại Cơ sở II

353

Để đảm bảo an toàn cho viên chức và sinh viên, Cơ sở II tạm dừng tất cả hoạt động tại Cơ sở II từ 12:00 ngày 24/11/2018 đến hết ngày Chủ nhật 25/11/2018.

1355-thong-bao-ve-viec-phong-chong-con-bao-so-9-tai-co-so-ii