Thông báo V/v bán tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý đợt 2 năm 2019 tại Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương

232

2006-tb-vv-ban-tscd-ccdc-thanh-ly-dot-2-nam-2019-tai-csii-truong-dhnt-1
2006-tb-vv-ban-tscd-ccdc-thanh-ly-dot-2-nam-2019-tai-csii-truong-dhnt-2
2006-tb-vv-ban-tscd-ccdc-thanh-ly-dot-2-nam-2019-tai-csii-truong-dhnt-3
2006-tb-vv-ban-tscd-ccdc-thanh-ly-dot-2-nam-2019-tai-csii-truong-dhnt-4

Loading