Thông báo V/v mời đơn vị chào hàng “Xây dựng bổ sung phương án cứu hộ cứu nạn, lắp đặt hệ thống cảnh báo với trung tâm chỉ huy, lắp đặt bổ sung đầu báo cháy tự động khu vực phòng thư viện tại Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương”

230

1580-lap-dat-bo-sung-dau-bao-chay-tu-dong-khu-vuc-phong-thu-vien-tai-co-so-ii-truong-dai-hoc-ngoai-thuong

Loading