Thông báo V/v mời đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán hạng mục: “Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp phòng học, phòng làm việc, thay thế nền gạch khu hành lang của toàn nhà A, B TẠI Cơ sở II năm 2019”

230

1579-cai-tao-sua-chua-nang-cap-nen-gach-toa-nha-a-b-tai-csii-nam-2019-1
1579-cai-tao-sua-chua-nang-cap-nen-gach-toa-nha-a-b-tai-csii-nam-2019-2

Loading