Thông báo về cuộc thi thiết kế ấn phẩm truyền thông và sáng tác tác phẩm nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Ngoại thương

319